Ο Χρήστος Ντουμάνης, από το 1988, συνεχίζει μια μεγάλη οικογενειακή παράδοση στο χώρο της μεταφοράς, που ξεκίνησε το 1950.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει αναλάβει εργασίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλούς κλάδους της μεταφοράς. Έτσι, προκύπτει η συνεργασία του και με άλλες μεταφορικές.

Η εταιρία μας διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων, σε εργασίες όπως:

Στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν:

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις καλές τιμές μας, κάνουν τις συνεργασίες μας εύκολες και ευχάριστες όλα αυτά τα χρόνια.